Jogi, pénzügyi és üzleti angol felsőfokon

altalnos kezdo

Általános angol - kezdő

„Nem az számít, honnan indulsz, hanem az, hogy milyen döntést hozol arról, hová akarsz eljutni.” (Anthony Robbins)

Órák menete:

  1. 1.Olvasott szöveg értése – tankönyvekből, egyénre szabottan válogatott szövegek feldolgozása. Cél: szókincsnövelés, fordítási készség elsajátítása, nyelvtani jelenségek felismerése.
  2. 2.Hallott szöveg értése – az olvasmány meghallgatása CD-ről a pontos kiejtés megismerése céljából.
  3. 3.Új nyelvtani egységgel való megismerkedés, annak elhelyezése a nyelvi struktúrában. Cél a nyelvi kifejezőkészség bővítése és ezáltal a nyelvi magabiztosság növelése.
  4. 4.Nyelvtani ismétlés, mely szintén a fenti célt szolgálja.
  5. 5.Beszélgetés - az előző órai olvasmány elmondása magyar nyelvű fordítás alapján, rövid angol nyelven zajló beszélgetés a témával kapcsolatban.

Házi feladat:

-az olvasott szöveg következő órára történő visszaadása magyar nyelvű fordítás segítségével. Ennek célja egyrészt a passzív szókincs aktív használtára való alkalom nyújtása, másrészt a kiejtés és a helyes nyelvtani jelenségek gyakorlása és használata

- az olvasmány újonnan és régebben tanult nyelvtani jelenségeinek ismétlése írásbeli gyakorlatokon keresztül