Jogi, pénzügyi és üzleti angol felsőfokon

jog

Társasági és kötelmi jog

Társasági és kötelmi jog angol nyelven

Társasági jog:

  • társaság megalapítása, annak tagjai
  • társaság finanszírozása
  • társaság pénzügyi bázisának működtetése, részvények, vagyonkezelés
  • felszámolás

Szerződések joga:

  • szerződések alaki követelményei
  • szerződések nyelvezete
  • jogorvoslat szerződésszegés esetén
  • engedményezés és harmadik felet érintő jogok
  • munkaszerződés, adás-vételi szerződés, bérleti szerződés